De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen kwam in juli opnieuw uit op 97 procent. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage toont aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te betalen. De zogenoemde beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden, bleef in juli op 99 procent steken. Doordat de actuele dekkingsgraad laag blijft, zal de beleidsdekkingsgraad op termijn ook verder dalen. Dit percentages liggen ver onder het vereiste niveau van ruim 104 procent. Bij percentages daaronder is sprake van een dekkingstekort. De beleidsdekkingsgraad van eind 2016 bepaalt of de fondsen volgend jaar de pensioenen moeten verlagen.