Uit een onderzoek van Moneyview is gebleken dat de premies voor een inboedelverzekering gemiddeld met 3,5 procent zijn gestegen. Daarin is geen rekening gehouden met de verhoging van de assurantiebelasting naar 21 procent. Tevens neemt het gebruik van de inboedelwaardemeter, die door het Verbond van Verzekeraars is samengesteld, af.