Werknemers met een vaste premieregeling lopen kans dat zij minder pensioen opbouwen dan diegenen met een zogenaamde eindloonregeling. Voor het berekenen van de maandelijkse inleg bij het premiepensioen wordt veelal uitgegaan van een te hoog rendement. Tros Radar heeft deze conclusie getrokken na een onderzoek van een pensioenbureau. Tevens wordt volgens Radar geen rekening gehouden met de inflatie en de kosten die een pensioenuitvoerder maakt.