De premies van de vier grootste zorgverzekeraars zijn inmiddels bekend nu ook Menzis haar premies heeft bekendgemaakt. In het algemeen is de restitutiepolis ietwat duurder geworden maar heeft de consument meer keuzevrijheid. De overige premies stijgen licht. Er was rekening gehouden met een lichte stijging omdat de meeste verzekeraars de premiestijging niet al te groot hoefden te maken doordat zij een groot deel van hun winsten gebruikt hebben om de stijging laag te houden.