Uit een onderzoek van Moneyview blijkt dat, door de invoering van de zogenaamde sekseneutrale tarieven, de tarieven afhankelijk zijn van de soort dekking (gelijkblijvend of dalend). De nieuwe wetgeving zorgt dat de premies voor vrouwen veelal hoger zijn dan een jaar geleden. Mannen betalen daarentegen veelal een lagere premie.