De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in de maand oktober met iets meer dan 2 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. De afgelopen 6 maanden zijn de prijzen iedere maand nog verder gestegen hetgeen het vertrouwen in de woningmarkt doet toenemen. Het Kadaster meldt dat er in de maand oktober meer dan 14.000 woningen zijn verkocht. In geheel 2014 is dat momenteel meer dan 116000 woningen, een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van 2013.