Veel ouders willen massaal een ton belastingvrij schenken aan hun kinderen voor het bouwen, verbouwen of (extra) aflossen van hun hypotheekschuld. Branchorganisatie Netwerk Notarissen meldt dat onder een steekproef bij 50 notariskantoren, maar liefst 1000 schenkingen geregistreerd werden. Op een totaal van 955 notariskantoren zou dat betekenen dat er mogelijk bijna 90.000 schenkingen gedaan worden.