Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een nog vertrouwelijke notitie aan het komende kabinet. Het stuk zou nog niet officieel zijn afgerond, maar moet uiteindelijk een advies worden waarmee het nieuwe kabinet aan de slag moet. De notitie zou scenario's omvatten voor de herziening van het pensioenstelsel. Omdat het huidige pensioenstelsel vanwege de vergrijzing te duur wordt, moet het stelsel worden hervormd. Het kabinet-Rutte II vroeg de SER drie jaar geleden om een advies. De adviezen van de SER, met onafhankelijke kroonleden en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, gelden als zwaarwegend. De instantie wil dat pensioenfondsen een stuk minder beloven over hun opbrengsten. Ook moet het voor iedereen makkelijker worden om te zien welk bedrag opzij wordt gezet. In het voorstel van de SER worden pensioenpremies niet meer in een collectieve kas gestort, maar op een meer transparante individuele beleggingsrekening. Een pensioenfonds belegt het geld zonder tussenkomst van de deelnemer. Afhankelijk van de rendementen, bouwt de deelnemer een bedrag aan pensioen op. Pas tien jaar voor het bereiken van de pensioenleeftijd krijgt de deelnemer duidelijkheid over de hoogte van zijn pensioen. De SER wil dat de levenslange pensioenuitkeringen blijven. Ook de plicht voor werkgevers om bij te dragen blijft. Over een pensioen voor zzp'ers doet de instantie geen uitspraken.