Er is binnen de Tweede Kamer een meerderheid om de inkomensgrens voor de sociale huurwoningen op te trekken naar 38.000 euro. De huidige grens is 34.000 euro, ondanks pogingen van enkele partijen om de grens op te trekken naar 43.000 euro. Twintig procent van de sociale huurwoningen wordt bestemd voor huishoudens die tussen de 34.000 en de 38.000 euro per jaar verdienen. Het merendeel van de huizen blijft dus gereserveerd voor de mensen die minder dan 34.000 euro verdienen.