De Nederlandse staatsschuld is in het eerste kwartaal van 2015 sneller opgelopen dan de groei van de economie in ons land. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat recentelijk bekendgemaakt. De overheidsschuld is in de eerste 3 maanden van dit jaar met 9 miljard euro gegroeid waardoor de totale schuld inmiddels is opgelopen naar 459 miljard euro. Omgerekend is dit bedrag bijna 70 procent van het Bruto Binnenlands Product (bbp). Het bruto binnenlands product is de totale geldwaarde van alle in Nederland geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Meestal wordt met dit begrip het bruto binnenlands product tegen marktprijzen bedoeld. Overigens is de stijging 1 procent hoger dan in het laatste kwartaal van 2014. Wel verwachten analisten dat deze trend zich zal keren aangezien de economie momenteel hard groeit.