Een kleine 40 steden hebben een gezamenlijk initiatief gestart om de starterslening nog minimaal 1 a 2 jaar te verlengen. In de periode 2013 - 2014 is de starterslening bijna 22000 keer toegepast. De starterslening wordt voor 50 procent gefinancierd door het rijk en de andere 50 procent door de gemeente. Het budget van het rijk is bijna op, maar de gemeenten willen de starterslening nog enige tijd voortzetten om de woningmarkt nog een extra stimulans te geven.