Circa 10 procent van alle zorgverzekerden zijn voornemens om mogelijk over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Uit een onderzoek van Zorgwijzer blijkt dat velen een overstap willen maken om kosten op de zorgpremie te besparen. Velen van hen wachten tot de zorgpremie bekend is en gaan dan bekijken welke zorgverzekeraar en dekking het beste bij hen past.