Een groot deel van de zzp-ers in Nederland bouwt geen pensioen op. Naast de hoge kosten van een pensioenfonds hebben zij veelal geen geld om een goede pensioenregeling te verzorgen. Twee derde van de ondervraagden verwachten voldoende inkomsten te hebben gegenereerd voor een aanvullend pensioen. Een derde verwacht te weinig te hebben.