Volgens een onderzoek van GfK waarin ieder kwartaal de afgesloten verzekeringen in kaart worden gebracht, is ruim 30 procent van de Nederlandse autobezitters oververzekerd. De meesten sluiten namelijk een te hoge dekking af waardoor men iedere maand onnodig teveel premie betaald. Het is dus niet zo dat oververzekering ontstaat als de auto ouder wordt en men verwacht een lagere premie te betalen. Belangrijk is dat er regelmatig een check wordt gedaan om de autoverzekering door te lichten. Autoâ??s met een waarde van 25000 euro of hoger zijn in bijna 40 procent oververzekerd. Bij goedkopere autoâ??s daalt dit percentage. Autobezitters vergeten vaak dat bij dure autoâ??s de afschrijving ervoor zorgt dat de waarde sneller daalt. Ook de leeftijd en opleiding van de bestuurder speelt mee. Des te jonger de autobezitter des te meer zij oververzekerd zijn. Ook is dit bij laagopgeleiden het geval.