Uit de Eigen Huis marktindicator van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat het consumentenvertrouwen in de woningmarkt het eerste kwartaal van 2013 licht is gestegen. In de eerste 3 maanden van dit jaar is iedere maand een lichte stijging waar te nemen. Dat is volgens de Vereniging Eigen Huis een positief teken omdat tot december 2012 er een langdurige daling is geweest. Die trend lijkt zich nu te doorbreken alhoewel het nog te vroeg is om van een definitieve ommezwaai te spreken.