De Autoriteit Financiele Markten (AFM) heeft geconstateerd dat veel verzekeraars nog geen oplossing hebben geboden aan de vele woekerpolishouders. Van circa 250.000 beleggingsverzekeringen die nog steeds maandelijks om een inleg vragen, wordt geen vermogen opgebouwd. Sinds medio 2014 is slechts in iets meer dan de helft van de gevallen door de verzekeraar een oplossing aangeboden. Volgens de AFM moet dit percentage eind van het jaar op 80 procent liggen.