Het vertrouwen van de consument in banken is de laatste jaren gedaald. De voornaamste oorzaak is de crisis en de woekerpolis-affaire. Ruim vijftig procent van de ondervraagden in een onderzoek van Mijngeldzaken, zien bankmedewerkers nog steeds als verkoper van financiële producten en niet als een partij die de consument van een helder en onafhankelijk advies kan voorzien. Dit ondanks de invoering van het provisieverbod en ondanks dat banken allerlei pogingen wagen om de klant centraal te stellen. De deelnemers aan het onderzoek vertrouwen het meest op zichzelf en vervolgens op een advies van een onafhankelijke financieel adviseur. De meeste consumenten vinden het tevens belangrijk om inzicht in de eigen financiële situatie te hebben.