Werknemers zien hun koopkracht dit jaar het meest stijgen. Gepensioneerden het minst. Volgens het CBP (Centraal Planbureau) stijgt (mede dankzij de inflatie en de dalende pensioenpremies), met gemiddeld 1,2 procent. Werknemers zullen er gemiddeld 1,6 procent op vooruit gaan terwijl dat voor gepensioneerden slechts 0,7 procent is. Dat laatste heeft te maken met het feit dat de pensioenen slechts beperkt gecorrigeerd worden aan de inflatie.