Uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 5 procent lager ligt dan vorig jaar. Dat moet theoretisch inhouden dat de onroerendzaakbelasting (OZB) omlaag gaat. Het tegendeel is veelal waar. De gemeenten gebruiken deze OZB om hun begroting bij te stellen en de onroerendzaakbelasting te verhogen.