Dat blijkt uit het rapport Personeel met schulden van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Voor het onderzoek werden 1.040 respondenten ondervraagd. De 13.000 euro is onder meer gebaseerd op verzuim, productiviteitsverlies en het verwerken van het loonbeslag. Daarbij kan een bedrijf nog risico lopen wegens diefstal, fraude en het feit dat personeel met geldproblemen vatbaarder is voor omkoping en chantage. Uit het rapport komt verder naar voren dat een derde van de werkgevers financiële problemen van werknemers een reden vindt om een contract niet te verlengen. Bijna één op de vijf ziet het als reden voor ontslag. Volgens het Nibud zouden werkgevers hun werknemers kunnen helpen door het aanbieden van 'financieel-inzichtgesprekken' die bijvoorbeeld verankerd zijn in cao's of arbeidsvoorwaarden. "Ook zien we dat een groeiende groep werkgevers worstelt met de vraag of het geen schending van de privacy is om zich te bemoeien met financiële problemen van werknemers. Het Nibud begrijpt dat en vindt ook niet dat de werkgever zelf de rol van financieel adviseur op zich moet nemen, maar hij of zij moet wel tijdig hulp kunnen inschakelen of kunnen doorverwijzen."