Nederlandse gezinnen hebben steeds meer moeite om hun rekening van hun zorgverzekeraar te betalen. Uit een onderzoek van RTL Nederland is gebleken dat sinds 2010 er een explosieve groei van maar liefst 60 procent is van consumenten die een betalingsregeling met de verzekeraars hebben getroffen. Nadat in 2009 circa 180.000 gezinnen een betalingsregeling hebben getroffen, is dat in 2012 gestegen tot 305.000. Wie meer dan 6 maanden achterstand heeft, komt in aanraking met het College van Zorgverzekeringen. Zij innen de zorgpremie via het loon, waarbij een opslag in de vorm van een boete van maar liefst 30 procent wordt opgeteld. Veelal zijn verzekeraars echter bereid mee te werken aan een betalingsregeling indien de consument tijdig contact opneemt.