Skip to main content Skip to search
06-53417441
echemmes@wolters-co.nl

Posts by Nieuwsbrief Feed WebGiants

MKB betaalt weer meer OZB

Veel ondernemers hebben ook dit jaar weer te maken gekregen met een forse stijging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Dit ondanks afspraken die het Rijk heeft gemaakt met de gemeenten. Gemeenten houden zich blijkbaar niet aan de afspraken die zij met het Rijk hebben gemaakt om de OZB niet te veel te laten stijgen. Dit jaar komt de OZB opbrengst uit bedrijfspanden gemiddeld 3,4 procent hoger uit in vergelijk met het vorige jaar. Dat is bijna 1 procent meer dan het Rijk voor dit jaar als maximum stijgingspercentage heeft vastgesteld. Wat tevens opvalt is dat ondernemers overigens soms meer dan 50 procent meer OZB betalen in vergelijk met de consumenten.
Read more

Spaarrente blijft dalen

In de maand mei zijn de meeste rentetarieven op spaarrekeningen verlaagd tot onder 1 procent. Dat is enigszins tegen de lijn der verwachtingen. De banken verhogen meestal in de maanden mei en juni de spaarrente zodat consumenten mogelijk het vakantiegeld op een spaarrekening of in een deposito storten. De hoogste rente op een spaarrekening waarbij vrij geld opgenomen kan worden bedraagt 0,9 procent.
Read more

Aantal bezwaren WOZ veel lager dan in 2015

Woningeigenaren hebben dit jaar veel minder bezwaar gemaakt tegen de beschikking WOZ. De Waarderingskamer heeft aangegeven dat slechts op 1,5 procent van alle beschikkingen bezwaar is aangetekend, terwijl dit percentage in 2016 boven de 3 procent lag. Volgens de Waarderingskamer is de reden van deze afname te vinden in het feit dat de woningmarkt wat tot rust is gekomen. De WOZ-waarde is volgens de Waarderingskamer op een reëel niveau gekomen. Uit de bezwaren blijkt tevens dat veel mensen hun WOZ-waarde te laag vinden, ondanks dat ze dan een hogere bijdrage moeten betalen. De reden ligt vaak dat deze groep hun huis te koop heeft staan of te koop wil zetten. Het is in deze gevallen aantrekkelijk om een hogere WOZ-waarde te kunnen overleggen. Het merendeel van de bezwaren is overigens gericht tegen een te hoge WOZ-waarde.
Read more