Skip to main content Skip to search
06-53417441
echemmes@wolters-co.nl

Collectief pensioenadvies

Pensioenadvisering is een belangrijke peiler van De Boer Financial Consultancy.
Wij werken rechtstreeks voor werkgevers; DGA’s, ondernemers en werknemers. Daarnaast ondersteunen wij zakelijke dienstverleners zoals accountants en advocaten en HRM- consultants bij de advisering van hun cliënten.

De werkzaamheden die bij verrichten in het kader van collectieve pensioenen kunnen bestaan uit:

 • Advies bij het opzetten of wijzigen van een collectieve pensioenregeling
 • Advies bij een contractverlening
 • Toetsing betaalbaarheid van de collectieve pensioenregeling op korte en
  lange termijn
 • Presentatie/informatie geven aan OR/personeelsvereniging
 • Groepspresentaties aan deelnemers/personeel
 • Toelichtinggesprekken met nieuwe deelnemers en jaarlijkse UPO-
  besprekingen met bestaande deelnemers
 • Controle en beoordeling van juridische stukken; polisstukken en financiële
  stukken pensioenuitvoerder/verzekeraar
 • Toetsing regeling aan wet- en regelgeving
 • (Inloop) spreekuren voor deelnemers pensioenregeling
 • Begeleiding/advisering werknemers bij pensionering, echtscheiding of ontslag
 • Administratief beheer van de pensioenregeling