Voor vele Nederlanders is het weer zover. De aangifte inkomstenbelasting moet voor 1 april weer worden ingediend. De belastingdienst heeft de aangifte inmiddels vooringevuld met diverse gegevens. Naast uw persoonsgegevens en inkomen zijn dat ook gegevens als heffingskortingen, lijfrentepremies, WOZ-waarde van uw eventuele koopwoning en de hypotheekgegevens. Ook banksaldi- en spaartegoeden, de waarde van effectenportefeuilles, eventuele leningen en schulden en premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden al vooringevuld.