Woningeigenaren hebben dit jaar veel minder bezwaar gemaakt tegen de beschikking WOZ. De Waarderingskamer heeft aangegeven dat slechts op 1,5 procent van alle beschikkingen bezwaar is aangetekend, terwijl dit percentage in 2016 boven de 3 procent lag. Volgens de Waarderingskamer is de reden van deze afname te vinden in het feit dat de woningmarkt wat tot rust is gekomen. De WOZ-waarde is volgens de Waarderingskamer op een reëel niveau gekomen. Uit de bezwaren blijkt tevens dat veel mensen hun WOZ-waarde te laag vinden, ondanks dat ze dan een hogere bijdrage moeten betalen. De reden ligt vaak dat deze groep hun huis te koop heeft staan of te koop wil zetten. Het is in deze gevallen aantrekkelijk om een hogere WOZ-waarde te kunnen overleggen. Het merendeel van de bezwaren is overigens gericht tegen een te hoge WOZ-waarde.