Nederlandse bedrijven doen steeds vaker een beroep op hun kredietverzekering. Het aantal uitgekeerde claims voor een kredietverzekering is in 2013 met circa 22 procent gestegen. Het totaal aantal uitgekeerde claims op debiteuren bedroeg 8400. Vooral in de bouwsector is bijna 50 procent van alle claims uitbetaald. Diverse grote bedrijven in de bouw zijn vorige jaar failliet gegaan. Wel is een lichtpuntje dat het faillissement van deze bedrijven veelal in de eerste helft van het jaar hebben plaatsgevonden. In de tweede helft van 2013 is het aantal behoorlijk gedaald. Voor 2014 wordt verwacht dat het aantal faillissementen zich stabiliseert. Volgens een onderzoek van AON betalen veel ondernemers teveel premie tegen het afdekken van kredietrisico. Zij beschermen zich tegen wanbetaling of tegen bijvoorbeeld faillissement van een leverancier. De premie kan veelal een stuk lager als de ondernemer het kredietrisico zelf beter beperkt door tijdig maatregelen te nemen tegen debiteurenachterstand. Veel ondernemers die het kredietrisico afdekken met een verzekering denken dat alles dan voor ze geregeld wordt. Echter, als ze zelf de juiste maatregelen nemen, kunnen ze mogelijk besparen op de premie. Juist in deze tijd wordt die premie steeds hoger aangezien verzekeraars te maken hebben met strengere regelgeving en de financiele markten die onder grote druk staan.