Volgens cijfers van het UWV daalt het aantal jongeren dat een WW uitkering geniet, de laatste maanden gestaag. Ook zijn er steeds minder jongeren die beroep doen op een nieuwe uitkering. Daarnaast ziet het UWV een stijging van banen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs.