Pensioenverplichtingen De pensioenverplichtingen, de pensioenen die de fondsen nu en in de toekomst moeten uitkeren, zijn in het eerste kwartaal met 17 miljard euro gedaald naar 1.229 miljard euro. Daar tegenover stonden beschikbare middelen ter waarde van 1.289 miljard euro, een toename van eveneens 17 miljard euro. De wijzigingen in de pensioenverplichtingen zijn vooral toe te schrijven aan veranderingen in de rentetermijnstructuur. Deze is gestegen, waardoor de verplichtingen gedaald zijn. Pensioenfondsen profiteren van de stijgende koersen op de aandelenmarkten, aldus DNB. Rente- en valutaontwikkelingen oefenden daarentegen een negatief effect uit op de beschikbare middelen.