Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft becijferd dat het consumentenvertrouwen in de maand juni is gestegen naar het hoogste niveau in 8 jaar. Dit cijfer geeft aan hoe positief of negatief consumenten zijn over de economie en in hoeverre ze zijn om nieuwe aankopen te doen. Sinds maart is deze indicator in een positieve richting gekomen nadat sinds oktober 2007 er uitsluitend een negatieve indicator is geweest.