De dekkingsgraad van de meeste pensioenfondsen is afgelopen maanden iets verbeterd maar nog niet op het niveau dat ze behoren te zijn. De beleidsdekkingsgraad (zijnde de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden) bleef in maart stabiel op 102 procent terwijl er een minimum is vereist van 104,3 procent. De gewone dekkingsgraad is in de maand maart gestegen van 94 naar 96 procent, aldus verzekeringsadviseur AON. De dekkingsgraad zegt iets over de bezittingen en schulden van pensioenfondsen en geeft aan in hoeverre een pensioenfonds nu en in de nabije toekomst aan zijn verplichtingen kan voldoen c.q. de pensioenen kan uitbetalen. Ook bepaalt deze dekkingsgraad of er een mogelijkheid is om de pensioenen te doen stijgen. Afgelopen maanden is de positie van de pensioenfondsen verbeterd aangezien de rente in de afgelopen maand iets is gestegen en tevens de aandelen meer rendement hebben opgeleverd.