De overheid gaat de komende tijd serieus aan de slag om huizen die ouder zijn dan 10 haar, verplicht worden voorzien van een energielabel. Degene die een woning bezitten die ouder is dan tien jaar, zullen in het voorjaar van 2015 een voorlopig label ontvangen. Dit certificaat geeft aan in hoeverre een woning energiezuinig is. Deze certificaten varieren van A++ als zijnde zeer zuinig tot G (zeer onzuinig). Energielabels op woningen zijn van belang op het moment dat de woning wordt verhuurd of verkocht. Indien een woningeigenaar zich niet kan vinden in het door de overheid toegekende energielabel, heeft hij de mogelijkheid bezwaar in te dienen en een hertoetsing aan te vragen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de woningeigenaar en bedragen enkele tientallen euroâ??s.