Volgens een onderzoek van TenneT zal de prijs voor stroom de komende tijd nog verder dalen. Volgens het onderzoek is de belangrijkste daling van de stroomprijs te vinden in het feit doordat er grote hoeveelheden goedkopere stroom uit Duitsland worden geïmporteerd. In Duitsland wordt relatief veel zonne- en windenergie geproduceerd. Deze wordt dan tegen een lage prijs doorverkocht aan de landen erom heen.