Het kabinet heeft een verzoek aan de Tweede Kamer ingediend waarin het voor consumenten mogelijk wordt om een extra lening te verstrekken bij energie-neutrale woningen. De lening bedraagt maximaal 13.500 euro waarbij de woning dusdanig energiezuinig is dat de energierekening nagenoeg nihil is. Het inkomen van de consument moet minimaal 29.00 euro bedragen.