De groei van hypotheekfondsen zette in het afgelopen kwartaal door vanwege nieuwe inleg door beleggers, meldt De Nederlandsche Bank (DNB. Het totaalbedrag aan uitstaande hypotheken vanuit beleggingsfondsen aan Nederlandse particulieren nam in het tweede kwartaal met 2,3 miljard euro toe. Dat komt neer op een stijging van 14 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. DNB meldt ook dat het totale beheerde vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen in het tweede kwartaal is gegroeid van 766,7 miljard euro naar 805,1 miljard euro. Het is het vierde kwartaal op rij waarin het totale vermogen van de sector is gegroeid. Het bedrag nadert het recordniveau van eind maart 2015 (814,9 miljard euro). De groei van het vermogen is met name veroorzaakt door het rendement van 3,5 procent dat in het tweede kwartaal is behaald. Dat komt neer op een bedrag van 26,8 miljard euro. Het is het hoogste behaalde rendement sinds het eerste kwartaal van 2015. Het aantal Nederlandse fondsen is stabiel gebleven. Er zijn nu 1.821 fondsen