Het Nibud heeft geconstateerd dat de hoge zorgkosten de grootste oorzaak zijn van de financiele problemen van consumenten. Naast de zorgkosten zijn de hoge vaste lasten inmiddels ook een belangrijke oorzaak van de betalingsachterstanden. Twee van de 5 gezinnen kampen daar mee. Wel gaat de Nederlander inmiddels beter en efficienter om met zijn geld.