Door uitvoeringsproblemen is de huishoudtoeslag, de vervanger van de huidige toeslagen, voorlopig nog niet mogelijk. Pas na 2015 zal deze mogelijk actief zijn. De huishoudtoeslag zou vanaf volgend jaar de huidige zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget en een toeslag voor ouderen moeten vervangen. Volgens de minister stuitte dat op juridische problemen waardoor invoering niet eerder mogelijk is dan 2016. Door het niet doorgaan loopt het kabinet volgend jaar de ingeboekte bezuiniging van 1,2 miljard euro mis. Daarvoor wordt een alternatieve invulling gezocht, aldus de minister.