Mensen met schulden kunnen veelal niet terecht bij de gemeente, ondanks de mogelijkheden die er worden geboden. De reden is dat aanvragen vaak op basis van algemene regels worden beoordeeld en aldus afgewezen, terwijl een individuele beoordeling mogelijk tot een ander resultaat kan leiden. Tot 1 januari 2015 konden deze mensen terecht bij gemeentelijke Kredietbank maar sinds die tijd ligt het bij de gemeentelijke wijkteams. Volgens onderzoekers van de Hogeschool Utrecht hebben deze echter te weinig deskundigheid waardoor een aanvraag sneller wordt afgewezen.