De immer dalende hypotheekrente is inmiddels op het laagste punt in vijftig jaar beland. Consumenten die van plan zijn om een woning te kopen profiteren al langere tijd van de lage rentestand. Door onder andere de komst van enkele nieuwe aanbieders, daalt deze verder. nieuwe partijen hebben inmiddels al een kleine 10 procent van de markt naar zich toegetrokken. Ook de rentes op de kapitaalmarkt dalen weer enigszins nadat ze deze zomer toch iets licht waren gestegen.