De per 1 augustus ingegane regeling omtrent het gebruik van IBAN nummers verloopt zonder grote problemen. Sinds begin van deze maand dient iedere overboeking te gebeuren naar een (lang) IBAN rekeningnummer. Het kost velen iets meer moeite, maar er zijn geen noemenswaardige problemen gemeld. Alleen ouderen hebben er meer moeite mee. De invoering had reeds in februari moeten starten maar is 6 maanden uitgesteld om iedereen de gelegenheid te bieden de juiste aanpassingen te laten doen.