Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek dat in samenwerking met het ministerie van Financiën tot stand kwam. De bekende slogan is sinds 2009 verplicht voor kredietaanbieders en moet consumenten die een lening afsluiten vooral stimuleren beter na te denken over hun keuze en ze wijzen op de gevolgen die verbonden zijn aan krediet. Maar uit een experiment bleek dat de waarschuwing niet leidt tot ander gedrag van mensen bij het aangaan van een lening. Ook was er geen invloed op de houding van consumenten ten opzichte van geld lenen. Wel is er groot draagvlak onder consumenten voor de kredietwaarschuwing. Volgens het onderzoek vindt 80 procent het positief dat de overheid kredietaanbieders verplicht de waarschuwing op te nemen. Ook zijn er volgens het rapport mogelijk positieve bijeffecten. Zo zou de waarschuwing invloed kunnen hebben op de sociale norm over lenen, waardoor er minder positief wordt aangekeken tegen het lenen van geld. Verder zou de waarschuwing kunnen bijdragen aan de herkenbaarheid van krediet, als dit misschien niet helemaal duidelijk is voor consumenten. Volgens de AFM is het rapport een tussenstap. Er wordt nu onderzocht of naast de waarschuwing, waar niet mee gestopt gaat worden, meer maatregelen kunnen worden genomen om mensen bewust te maken over krediet.