De meeste werknemers betalen per 1 april meer loonbelasting en houden daardoor netto minder salaris over. Aangezien de verhoging pas in december 2015 werd goedgekeurd en salarisstroken niet meer per 1 januari daarop konden worden aangeast, is e.e.a. uitgesteld naar 1 april. Per die datum april volgt dan ook een inhaalslag over de eerste drie maanden. De resterende negen maanden van dit jaar wordt gerekend met een tarief van 40,46 procent.