Uit een onderzoek blijkt dat in het eerste half jaar van 2014 veel gezinnen kiezen voor een rentevaste periode tussen 10 en 20 jaar. In de eerste 6 maanden is dat aantal verdubbeld ten opzichte van 2 jaar geleden. Reden is de historisch lage rentestand waardoor woningeigenaren momenteel met lage rentelasten te maken hebben. De rentevast periode van 10 jaar is momenteel het populairst.