Meer dan een half miljoen huishoudens heeft moeite om de vaste lasten te kunnen betalen. Het Planburo voor de Leefomgeving komt met cijfers dat in 2012 550.000 gezinnen een betaalrisico hadden, waarmee aangegeven wordt dat zij minder verdienen dan de woonlasten en het levensonderhoud bij elkaar. Dat zorgt dat ze op een gegeven moment een betalingsachterstand krijgen.