De Autoriteit Financiele Markten zijn een onderzoek gestart naar adviseurs en bemiddelaars die mogelijk consumenten hebben misleid met uitvaartverzekeringen. Veel klachten komen over de onduidelijkheid welke partij er achter zit. Ook wordt veelal niet vermeld dat er advieskosten aan verbonden zijn.