Uit een onderzoek van het financieel dagblad blijkt dat veel pensioenfondsen hun premie vrijwel gelijk hebben gehouden terwijl het pensioen wel is gedaald. Onder de vijftig onderzochte pensioenfondsen blijkt dat slechts 8 de pensioenpremie hebben verlaagd. Bij 18 fondsen is de premie gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar terwijl 5 fondsen de premie hebben verhoogd. Door de nieuwe regel per 1 januari dat dit jaar 1,875 procent van het brutoloon mag worden gespaard (voorheen 2,15) was de verwachting dat de pensioenpremies fors verlaagd zouden worden.