Bijna alle zorgverzekeraars hebben de nieuwe premies bekendgemaakt en haar verzekerden geinformeerd. De strijd om de consument is weer losgebarsten. De komende maanden zullen weer vele gezinnen vergelijken en waar nodig overstapen naar een andere verzekeraar. Verzekeraars hebben naast de premie ook de dekking van vooral de aanvullende verzekering bijgesteld zodat het voor eenieder zinvol is om de zorgverzekering onder de loep te nemen.