De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen is in de maand april sinds 5 jaar licht gestegen. Dit is het resultaat van een onderzoek van het CBS in samenwerking met het kadaster. De prijzen zijn gemiddeld 0,1 % gestegen ten opzichte van de maand april in 2013. De vraag naar bestaande woningen trekt nog steeds aan. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn er bijna 40.000 woningen van eigenaar verwisseld, een stijging van bijna 35 procent ten opzichte van 2013.