Veel consumenten zijn zich niet bewust van de hoge rente die rood staan met zich meebrengt. In de markt worden rentetarieven tussen 12 en 15 gehanteerd. Veel consumenten zijn hier nit van op de hoogte, aldus de AFM (Autoriteit Financiele Markten). Velen denken dat dat percentage tussen 3 en 6% ligt.