Het aantal gedwongen huizenverkopen is tot 1 oktober gestegen met 5 procent in vergelijking met vorig jaar. Het aantal gedwongen verkopen kwam uiteindelijk uit op totaal bijna 3600, aldus de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Het afgelopen kwartaal heeft het fonds bijna 1350 ingediende declaraties gekregen. Het gemiddelde bedrag dat overblijft bij een verkoop met verlies, is sinds 2013 wel afgenomen naar 36.700 euro ten opzichte van 40.000 een jaar eerder.