Bij verzekeraars worden steeds meer gevallen van foutieve declaraties ontdekt. Bij veel declaraties wordt teveel gedeclareerd. In andere gevallen worden declaraties zelfs verzonnen. Het aantal zware gevallen van fraude is in 5 jaar tijd met 25 procent gestegen. 10 procent is mogelijk frauduleus. Als verzekeraars de fraude ontdekken bestaat de kans dat de verzekering wordt opgezegd.